Z průzkumu marketingové agentury AdLab provedeného na reprezentativním vzorku jednoho tisíce studentů a dvou stovkách vybraných společností mimo jiné vyplývá, jakým znalostem dávají personalisté momentálně přednost.

Nejžádanější jsou právnické a ekonomické obory

Nejlépe si vedly obory, v nichž je možné se pomaturitním studiem připravovat na vysoké školy. Především ekonomické (ekonomie a management, marketing), právní (právo a historie státu), ale také lékařské a veterinární (mj. stomatologie) nebo psychologie a společenské vědy.

Studenti nultých ročníků či pomaturitního vzdělávání v právních a ekonomických oborech získávají až o 32 % vyšší nástupní plat, než na jaký by dosáhli před absolvováním nástavbového studia.

„Tyto pozoruhodné výsledky si vykládáme tak, že kdokoliv absolvuje nulté ročníky pro přípravu na vysokou školu, ale také téměř jakékoliv pomaturitní studium, má do značné míry náskok před středoškoláky a v očích zaměstnavatelů je pak velmi žádoucí,“ uvedl Martin Vaněk, ředitel AZ Smartu, jedné ze škol orientujících se na pomaturitní vzdělávání.

Každé vzdělání je přínosem.

„Pochopitelně záleží na tom, jakého oboru se pomaturitní studium týká a na jakou pozici se zájemce hlásí, ale obecně vždy vyžadujeme co nejzkušenějšího pracovníka s odbornými předpoklady. Největší výhodu mají například v našem obchodním oddělení absolventi ekonomických oborů kombinovaných s jazyky. Slušná jazyková výbava je dnes opravdu základ,“ dodává Martina Setunská, marketingová manažerka společnosti Dial Telecom.

Přehled vybraných oborů a průměrného platového navýšení:
Právní 32 % 
Management 27 % 
Stomatologie 24,5 % 
IT / ICT 23 %
Jazyky 22 % 
Marketing 18 % 
Psychologie 8 %