V době finanční krize se však firmy snaží při vysílání do zahraničních poboček snižovat náklady spojené s pobytem zaměstnance, případně i jeho rodiny, v cizí zemi.

Ukázkovým příkladem je využívání ekonomické třídy v letecké dopravě – ta je preferována již v 56% programů mezinárodní mobility zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG.

Průzkumu Global Assignment Policies and Practices se zúčastnilo celkem 503 respondentů ze společností, které mají centrálu v USA (305 respondentů), Evropě (156 respondentů) a oblasti Asie a Pacifiku (42 respondentů).

Stáž jako součást firemní strategie

Mezinárodní mobilita zaměstnanců neboli vysílání pracovníků na zahraniční stáže je dlouhodobou součástí strategií řízení lidských zdrojů v předních světových firmách.

Téměř polovina účastníků průzkumu (49%) tyto programy realizuje již více než deset let, 11% již dokonce více než třicet let. Mobilitou se však začínají nově zabývat i firmy, které v této oblasti dosud aktivní nebyly. V posledních dvou letech přibylo dalších 9% společností, jež své zaměstnance do těchto programů zapojují.

Firmy sledují svůj zisk

„Potěšující je, že v poslední době své zaměstnance do zahraničí vysílají i ryze české firmy. Vedle gigantů typu ČEZ jsou to často také menší firmy zaměřené například na informační a komunikační technologie,“ říká Jana Bartyzalová, partnerka společnosti KPMG Česká republika, a dodává:

„Zdaleka však nejde o cesty, kdy „český Honza“ vyrazí na zkušenou do světa. Mezinárodní mobilita je součástí propracované podnikatelské strategie, která má v první řadě přinést profit firmě. Do zahraničí tak vyjíždějí ti nejlepší a nejperspektivnější, aby zde svými schopnostmi přispěli k rozvoji lokálních poboček.“