Kurz eKariéra připravil Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II - KP, na nějž přispívá Evropský sociální fond. Celkově se virtuálních kurzů zúčastní v následujících dvou letech zhruba 3 500 učitelů.

Poradit potřebují studenti i dospělí

Kariérové poradenství stále nabývá na významu a je potřebné doslova po celý život. Probíhá v základních školách, kde si žáci devátých tříd vybírají vhodné středoškolské studium, velký význam má ale také pro středoškoláky, kteří chtějí změnit školu nebo obor, potřebují ho i absolventi středních škol, když si vybírají vysokou nebo vyšší odbornou školu a velmi ho ocení dospělí, kteří se chtějí dále vzdělávat.

„E-learningové studium eKariéra je proto připraveno na pomoc výchovným poradcům, učitelům i dalším zájemcům, kteří se věnují kariérovému poradenství. Obsah studia je rozdělen do dvanácti navazujících studijních modulů, věnovaných kariérovému rozhodování, komunikaci a řešení problematických situací v kariérovém poradenství, řízení stresu či problematice Europassu. Další okruhy se týkají životního a studijního stylu, kariérového koučování nebo problematiky řízení kariéry,“ vysvětluje Zoja Franklová z Národního ústavu pro vzdělávání.

Zajištěno je i individuální poradenství

Učitelé se během studia seznámí s praktickou metodikou využitelnou při poradenské práci s žáky i ve vyučování. Velkým přínosem je časová disponibilita, bezprostřední přístup k potřebným informacím a rovněž individuální pomoc. Studující pedagogové budou rozděleni do skupin a každá z nich bude mít k dispozici svého tutora, tedy člověka, který je informuje prostřednictvím e-mailu a individuálně pomáhá překonat potíže, na něž narazí.

Absolventi studia obdrží certifikát. Vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství bude pokračovat v půlročních intervalech až do poloviny roku 2013.
Zájemci o e-learningové studium se mohou hlásit prostřednictvím on-line přihlášky na webových stránkách http://ekariera.nuov.cz nebo e-mailem na adrese poradci@nuov.cz.