S pozicí merchandiser se dostáváme do oblasti hypermarketů a supermarketů, jedná se v překladu o doplňovače zboží. Postupem času se ve velkých obchodech s potravinami vyvinulo názvosloví pro jednotlivé pozice (někdy se s nimi můžeme setkat i v maloobchodech), jako je například manažer prodeje, shop assistant apod.

Tyto pozice odlišují konkrétní zaměstnance s jejich náplní práce – dnes již většinou nezastává jeden člověk vše – pokladní, doplňovač zboží, prodej za pultem atd., ale každému pracovníkovi je přidělena vlastní činnost.

Merchandiser vybaluje nové zboží a doplňuje jej do regálů. Může být zaměstnán jako kmenový zaměstnanec konkrétního obchodu, ale také jako pracovník merchandiserové agentury. Ta zajišťuje rozmístění zboží takovým způsobem, aby se jedno prodávalo lépe než druhé – na základě smluv s dodavateli. Náplní těchto agentur je i porovnávání cen zboží, jejich monitoring, reklamní akce, ale také propagační akce, jako jsou ochutnávky, apod.

Pracovní vztah je buď na plný/částečný úvazek s prodejnou (prodejní sítí), nebo na živnostenský list či smlouvu o provedení práce s agenturou. Merchandiser může působit i mimo obchody a navrhovat vizuální řešení dle zadání – zatraktivnění prodejního místa, zprávy o výtěžnosti metru čtverečního prodejní plochy, návrhy principů rozmístění zboží apod.

Finanční ohodnocení a zároveň ideální profil uchazeče (požadavky na něj) se odvíjejí od pozice, kterou v rámci merchandisingu zaměstnanec zaujímá. Nejméně hodnocen, ale také s minimálními kvalifikačními požadavky na přijetí, je přímo doplňovač a vybalovač zboží.

Jiná situace je, když práce zahrnuje i zodpovědnější a větší úkoly – již zmíněný monitoring, vizuální návrh regálů i celé prodejny dle hierarchie dodavatelů apod. Pro výkon funkce merchandisera se obecně požadují dobré komunikační a koncepční schopnosti, tvůrčí a analytické dovednosti.

Jiří Halbrštát, Manpower