Vyplývá to z průzkumu, který mezi 180 personálními řediteli uspořádala poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů Robert Half. Průzkum rovněž ukázal, že polovina z těch, kdo přiznávají nerovnováhu mezi pracovními příležitostmi mužů a žen, je zároveň přesvědčena, že důvodem rozdílů jsou povinnosti žen související s péčí o rodinu.

Mezi dalšími důvody, jež negativně ovlivňují kariéru žen, byly uváděny celkový nedostatek příležitostí k povýšení (42 %) a potřeba udržet si zdravou rovnováhu mezi pracovními a rodinnými povinnostmi (32 %).

Zohlednit péči žen o rodinu

Phill Sheridan, generální ředitel firmy Robert Half v Británii, komentoval výsledky průzkumu slovy: „To, že tři čtvrtiny ředitelů věří, že muži nejsou na pracovišti protěžováni, je sice povzbuzující, ale musíme udělat víc. Firmy by měly pravidelně kontrolovat své plány odměňování a povyšování zaměstnanců, aby se ubezpečily, že postupují spravedlivě vůči ženám, které v nich pracují, přičemž by měly zohlednit jejich povinnosti v péči o rodinu.

Ženy vidí své postavení skeptičtěji

Zjištění, k nimž dospěl průzkum uspořádaný firmou Robert Half, jsou mnohem pozitivnější než ta, která před časem zveřejnila společnost Friends Life, zabývající se poskytováním finančních služeb a poradenstvím.

V jejím průzkumu většina dotázaných žen uvedla, že si nedovede představit odstranění překážek, které brání jejich kariérnímu postupu v zaměstnání. Více než polovina (55 %) dotázaných zároveň prohlásila, že ještě v roce 2020 bude existovat značná propast mezi platy žen a mužů a že ženy budou muset čelit větším bariérám v kariérním postupu než jejich mužští kolegové.