Snížit míru korupce, zprůhlednit systém veřejných zakázek, zmenšit administrativní zátěž podnikání a zpružnit trh práce. To jsou některé z úkolů, které si dala současná vláda, a zároveň požadavky řady podnikatelů, ředitelů firem i zahraničních investorů.

Jak ukázal průzkum mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) mezi generálními řediteli významných firem působících v České republice, zatím se vládě nedaří přesvědčit firemní sféru o tom, že tyto problémy dokáže vyřešit.

Například jen 29 % šéfů se domnívá, že vláda dokáže snížit míru korupce v Česku, rozhodně přesvědčený o tom však není ani jeden. Největší důvěru ředitelů mají snahy ministerstva práce a sociálních věcí o zpružnění právní úpravy trhu práce.

Zpružnit trh práce

„Průzkum ukázal, že celkově je pohled generálních ředitelů na reformní snahy vlády vlažný. Ať už se jednalo o téma boje s přílišnou administrativní zátěží či korupcí, vždy se našla zhruba třetina dotázaných, která nedokázala jednoznačně říci, zda bude vláda v daném boji úspěšná,“ uvedl Jiří Halouzka, partner PwC Česká republika.

Největší naděje na úspěch vidí čeští generální ředitelé ve snahách státu zpružnit právní úpravu trhu práce. Že se to podaří, věří téměř polovina (48 %) ředitelů. Konkurenceschopnost české ekonomiky je podle názoru ředitelů ohrožována právě nepružnou úpravou pracovního práva.

Řada firem, které chtějí využít vlny hospodářského oživení, se zdráhá v nejisté ekonomické situaci přijmout nové zaměstnance. Stávající právní úprava jim totiž neumožňuje pružně reagovat na potřeby trhu a dohodnout s pracovníkem poměr, který by byl výhodný pro firmu i zaměstnance.

Třetina vládě věří, třetina nikoli

Téměř 33 % generálních ředitelů se domnívá, že se vládě podaří snížit administrativní zátěž jejich firem, opačného názoru je 31 % šéfů. Obdobný poměr odpovědí byl i na otázku, zda se vládě podaří zprůhlednit systém veřejných zakázek.

Transparentní podnikatelské prostředí spolu se stabilními veřejnými financemi jsou podle Halouzky pro podnikatelský sektor podmínkou úspěšného fungování. Již tři roky je tématem číslo jedna pro generální ředitele po celém světě obava z návratu hospodářské krize a prodlužování ekonomické nejistoty.

„Letos rozvířila diskuse o hospodářských rizicích obava z prohlubujících se deficitů veřejných financí řady zemí. Nelibost se stavem veřejných financí vyjadřují i čeští generální ředitelé,“ upozornil Jiří Halouzka.

Průzkum ukázal, že celkově je pohled generálních ředitelů na reformní snahy vlády vlažný.Jiří Halouzka, partner PwC Česká republika

Průzkum PwC ukázal, že šéfové tuzemských podniků podporují rozumná úsporná opatření a kroky vlády ke stabilizaci státní kasy. Právě snižování výdajů je pro ně přijatelnějším nástrojem pro ozdravení veřejných rozpočtů než zvyšování daní, které je podle nich cestou ke zpomalení ekonomického růstu.

„Pouze pětina dotázaných očekává pokles tržeb své firmy v důsledku nižších výdajů státu a jen u šesti procent respondentů bude tento pokles významnější. Je tak zřejmé, že pro většinu českých firem je stát spíše rozhodčím a správcem hřiště než účastníkem hry. A podle toho by se měl i chovat,“ dodává Jiří Halouzka.

V pořadí již druhý ročník tohoto průzkumu navazuje na tradiční Globální průzkum názorů generálních ředitelů, který provádí PwC každoročně u příležitosti světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.