General Ledger Accountant (Účetní hlavní knihy) – pozice, která je typická ve větších účetních týmech mezinárodních společností a v centrech sdílených služeb (Shared Service Center). V rámci menších společností je účtování hlavní knihy náplní práce finanční, popřípadě senior nebo hlavní účetní.

Hlavní kniha je jako jedna z účetních knih součástí účetních záznamů. Zahrnuje soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá. Získávají se z ní nejdůležitější informace o stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Účetní hlavní knihy je zodpovědný/á za zpracování účetních operací do hlavní knihy. Náplní práce je účtování všech interních dokladů, rekonciliace účtů, včetně bankovních výpisů, pokladny, mezd, majetku, účtování pohledávek v domácí i zahraničních měnách a spolupráce na měsíčních a ročních závěrkách.

Součástí agendy je kontrola účtů, příprava podkladů pro audit a spolupráce na pravidelném reportingu s vedoucím oddělení nebo oddělením reportingu na centrálu společnosti. V rámci společnosti účetní hlavní knihy komunikuje s ostatními členy účetního týmu.

Základním požadavkem na kandidáty na tuto pozici je středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření a všeobecný přehled v účetnictví a chápání účetních souvislostí. Žádaná je praxe 1-5 let na obdobné pozici.

Častým požadavkem je znalost US GAAP, uživatelská znalost MS Office, popřípadě znalost konkrétního účetního programu, ve kterém společnost pracuje. Vyžadována je i komunikativní znalost angličtiny nebo jiného evropského jazyka. Dále je nutná pečlivost, spolehlivost, týmovost a ochota pracovat přesčas v době uzávěrek.

Měsíční hrubé mzdy se na této pozici obvykle pohybují v rozmezí 25 000 - 40 000 Kč.“

Tomáš Bergl, Manager Robert Half Finance & Accounting