„Celých 97 miliónů žen v Evropě pracuje od 1. ledna, ale ve skutečnosti je jim za práci placeno až od tohoto týdne,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová.

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik je toho ještě třeba udělat pro to, aby zanikly rozdíly v platech žen a mužů. Společně s členskými státy a sociálními partnery budeme usilovat o značné snížení rozdílů v platech žen a mužů v EU, aby žádný takový den jednou nemusel existovat.“

Římská smlouva: stejný plat za stejnou práci

Stejný plat za stejnou práci je jednou ze základních zásad EU, která byla součástí už Římské smlouvy z roku 1957. Pokroky ve snižování rozdílů v platech žen a mužů jsou však pomalé. Podle posledních údajů z roku 2008 se tyto rozdíly pohybují v rozmezí od 5 % (v Itálii) do 30 % (v Estonsku) a odrážejí komplexní a přetrvávající nerovnosti na trhu práce. Česko se svými 26,2 % zaujímá za Estonskem hned druhou příčku.

Díky právní úpravě EU a vnitrostátním právním úpravám o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdílů v platech mužů a žen vykonávajících přesně stejnou práci. Ale nerovnost platů sahá ještě mnohem dále: odráží pokračující diskriminaci a celkovou nerovnost na trhu práce.

Nižší plat, nižší důchod, vyšší riziko chudoby

Rozdíly v platech žen a mužů z hlediska celoživotního výdělku mají za následek, že ženy mají rovněž nižší důchod. V důsledku toho je u žen pravděpodobnější, že budou čelit chudobě: 22 % žen ve věku 65 let a výše je ohroženo chudobou ve srovnání se 16 % mužů.

Také podle průzkumu Eurobarometru věnovaného rovnosti žen a mužů, který byl zveřejněn loni, se 62 % Evropanů domnívá, že v mnoha oblastech nerovnost žen a mužů stále přetrvává.

Že by se rozdíly v platech žen a mužů měly řešit naléhavě uvedlo v průzkumu 82 % respondentů,  61 % se domnívá, že rozhodování na úrovni EU hraje důležitou úlohu při propagování rovnosti žen a mužů.