Financial advisor/Finanční poradce: Oblast finančního poradenství se čím dál více rozvíjí, a tím se rozšiřují i nabídky na pracovním trhu. Pracovat v této oblasti je možné jako samostatná osoba na živnostenský list, nebo pod záštitou některé z velkých finančních korporací. Finanční poradenství se snaží o kultivaci finančního trhu, zpřístupnění informací klientům a řešení jejich finanční situace.

Finanční poradce nabízí své služby pro rodiny, jednotlivé podnikatele i firmy. Pomáhá svým klientům optimalizovat výdaje a příjmy se zahrnutím půjček, bydlení, spoření na penzi, ale také investic, to vše v podobě kalkulátorů, plánů a rad. Náročnost profese se odvíjí od složení spektra klientů. Pro firmy, podnikatele i například investory – soukromé osoby vytváří dlouhodobé plány, poskytuje analýzy a informace z finančních trhů, náměty na strategie apod. Dále mohou pomoci realizovat a zprostředkovat finanční produkty, o které má klient zájem.

Kolik si poradce vydělá

Finanční ohodnocení poradce-zaměstnance se většinou skládá z pevné a pohyblivé složky, která se odvíjí od počtu klientů, uzavřených smluv a výše částek získaných pro společnost. Výsledný měsíční příjem se pohybuje v širokém spektru, a to i v závislosti na dalších faktorech, jako je hospodářské období, míra nezaměstnanosti, region atd. Přesto dle Českého statistického úřadu je finanční poradce jednou z nejlépe placených profesí v ČR.

Výhodami tohoto zaměstnání může být volná pracovní doba, zaměření na výsledky, možnost home office a s ní spojené přednosti, navíc zaměstnancům je poskytováno průběžné teoretické vzdělávání a postupné zaškolení do praxe. Naopak jako negativní stránka se jeví absence garance výše příjmu.

Ideální profil uchazeče

Finanční poradenství se nemusí provozovat na hlavní pracovní poměr, tudíž je vhodný i pro studenty, jako přivýdělek pro rodiče na rodičovské dovolené apod. Není potřeba speciálního vzdělání ani zkušeností.

To se však týká případů, kdy se uchazeč nechá zaměstnat u poradenské firmy. Zakládá-li si potenciální poradce živnost, či dokonce firmu, je nutná jistá zkušenost, praxe a vzdělání v oblasti ekonomie, fiančnictví či příbuzných oborů.