Nejvíce – 150 tisíc – je pracujících důchodců s řádným a předčasným starobním důchodem. Je to 6,5 % ze všech starobních důchodců. Podíl aktivních důchodců v předčasném starobním důchodu je ovšem velmi nízký - činil okolo dvou tisíc osob.

Více než 80 tisíc pracujících důchodců pobíralo invalidní důchod všech tří stupňů.
Při souběhu starobního nebo invalidního důchodu s převážně vdovským či vdoveckým byli tito respondenti zařazeni mezi starobní, resp. invalidní důchodce. Počet ostatních důchodců pobírajících výhradně pozůstalostní důchod činil sedm tisíc osob.

Téměř padesát tisíc podnikatelů

Ze starobních důchodců je pak nejvíce zaměstnanců (asi 100 tisíc), podnikatelů je celkem zhruba 47 tisíc. Nejvíce pracujících starobních důchodců je ve věkové skupině 65 let a více – 67 300, mladších ve věku 60 až 64 let pak bylo 65 700. Absolutně nejvíce starobních důchodců pracovalo v hlavním městě – téměř 28 tisíc, což je téměř pětina v republice.

Vzdělanější lidé jsou aktivnější

Pracují hlavně důchodci s vyšším vzděláním. Například starobní důchodci se střední školou s maturitou tvoří 37 a vysokoškoláci 27 procent ekonomicky aktivních starobních důchodců. Naproti tomu pracující důchodci se základním vzděláním jen necelých sedm procent.

Více než 42 % starobních důchodců pracuje ve vysoce kvalifikovaných profesích, např. jako vědečtí,techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci.

Relativně často (přes 14 %) však starobní důchodci berou zavděk i pomocnými a nekvalifikovanými pracemi.

Zhruba polovina zaměstnaných starobních důchodců pracuje na plný a polovina na částečný úvazek. Důchodci v průměru pracovali zhruba 28 hodin týdně.

Ze sta tisíc důchodců – zaměstnanců – jich 71 tisíc mělo smlouvu na dobu určitou, ostatní na dobu neurčitou.