Řada z nich pro nás začíná pracovat už ve třetím, čtvrtém ročníku vysoké školy, a jakmile získají diplom, nastoupí na úvazek plný, většinou jako testeři, technická podpora nebo na juniorských pozicích vývojářů. Jejich působení v naší firmě má v devadesáti procentech stejný vývoj.

Takřka ihned po nástupu do firmy zjistí, že se realita od toho, co je učili ve škole, diametrálně liší. Že je obrovský rozdíl v tom, když si projekt vede student doma sám a když mu do něj mluví nejenom dalších dvacet kolegů, ale také zákazník.

Do roka jezdí  i výtah špatně

Absolvent tedy po příchodu do firmy prvních pár měsíců nasává informace od svých zkušenějších kolegů. Zhruba po půl roce nastává další fáze, kdy si začíná být jistý v kramflecích. A nejen to. Začne mít pocit, že vše, co se kolem něj ve firmě děje, je špatně. Že firma shání zakázky, které se špatně programují, že by se vedení projektu mělo odehrávat mnohem efektivněji a tak dále. Přibližně do roka jezdí ve firmě špatně už i výtah.

Kde to dělají lépe? Někteří po letech zjistí, že v původní firmě

Nespokojenost s firmou, kterou si absolvent vybral jako své první zaměstnání, eskaluje tedy přibližně rok po jeho nástupu. Absolvent začne mít zaječí tendence - podívat se do firmy, kde se to dělá lépe. Což opravdu udělá.

Vystřízlivění do reality, že svět není ideální a každá firma má své pro a proti, nastává obvykle hned v prvních měsících v nové práci. Adekvátně s množstvím vystřídaných zaměstnání roste poznání toho, jak to chodí v praxi a že rozdíl mezi naučenými postupy a procesy ve škole a v soukromé firmě je opravdu propastný. Někdy se stává, že se absolvent po takovém kolečku vrací zpět do prvního zaměstnání, už s jiným, reálnějším očekáváním.

Za léta, co se v této branži pohybuji, jsem už dávno vzdal přesvědčování těchto mladých lidí, aby ve firmě zůstali delší dobu. Určitě je pro ně dobré, když si toho vyzkouší více. Při volbě další práce by si měli sami utřídit, zda jim sedne česká nebo zahraniční firma, jestli se cítí lépe ve velkém kolektivu, nebo naopak ve firmě o pěti lidech, jakého typu projektu se chtějí v budoucnu účastnit.

Také si myslím, že silnější propojení teoretické výuky na školách s praxí by přispělo ke střízlivějšímu vnímání absolventů, kteří po škole nastupují do své první práce.