Česká metropole také patří mezi města, kde mnoho lidí jezdí hromadnou dopravou. Podobně jako v Paříži, Londýně, Stockholmu a Budapešti tam aspoň tři čtvrtiny obyvatel připustily, že nejméně jednou týdně využijí hromadnou dopravu.

Kde se dobře léčí a lacino bydlí

Určitou míru spokojenosti s poskytovanou zdravotní péčí lékaři a nemocnicemi vyjádřilo nejvíce obyvatel Antverp, Vídně a Bordeaux, nejméně v Bukurešti, Aténách a Burgasu. V Praze to bylo 78 procent, v Ostravě 82, Bratislavě 62 a v Košicích 74 procent respondentů.

Kromě několika mála měst jako Lipsko a Aalborg si většina obyvatel většiny měst myslela, že u nich není snadné najít dobré bydlení za rozumnou cenu. V Praze to pokládalo za snadné jen 26 procent, v Ostravě 38, v Bratislavě 16 a v Košicích 22 procent obyvatel.

Praha, Istanbul, Neapol: obyvatelé se necítí bezpečně

Pražané ovšem také patří v Evropě mezi ty, kteří se necítí moc bezpečně tam, kde bydlí. V Praze, Rize, Vilniusu, Istanbulu a Neapoli více než pětina dotazovaných odvětila, že se ve svém sousedství necítí bezpečná nikdy nebo jen zřídka. Zatímco třeba v německém Rostocku, který v tabulce suverénně vede, se ve svém sousedství cítí bezpečně 98 procent lidí, v Praze se skoro čtvrtina (24 procenta) lidí necítí v oblasti, kde bydlí, bezpečná.

Průzkum odhalil spojnici mezi znečištěním a přesvědčením obyvatel, že žijí na zdravém místě. Například v Ostravě a v Praze celkem 58, respektive 52 procent lidí odmítlo tvrzení, že žijí ve zdravém prostředí. Také zde suverénně vede Rostock, kde je "zdravo" dle názoru 97 procent respondentů.

Praha je ze středo- a východoevropské oblasti lídrem, pokud jde o místa k rekreaci. Celkem 82 procent Pražanů je spokojeno s její nabídkou cyklostezek, venkovních koupališť, parků a dalších rekreačních míst. Prahu to zařadilo na 16. místo v tabulce. Před ní jsou hlavně skandinávská města, nebo Mnichov, Lipsko či Bordeaux.

Města EU a kandidátských zemí

Průzkum se zaměřil na obyvatele vybraných měst EU a kandidátských zemí Chorvatska a Turecka. Zahrnuta byla všechna hlavní města a některá další.

V každém městě se koncem roku 2009 agentura Gallup telefonicky dotázala 500 náhodně vybraných obyvatel na jejich spokojenost například s možnostmi zaměstnání, čistotou města, dopravou, na pocit bezpečí. Obdobné průzkumy byly provedeny v roce 2004 a 2006.