"Ze srovnání výsledků tohoto výzkumu na Slovensku s nejnovějšími závěry srovnatelného šetření v České republice vyplývá, že slovenské stavebnictví se aktuálně nachází v ranější fázi vývoje ekonomického cyklu oproti českému stavebnictví, nicméně situace zůstává vážná v obou zemích," uvedl ředitel CEEC Research Jiří Vacek.

Přibližně stejný počet dotázaných firem hlásí v obou zemích meziroční pokles zakázek. Zatímco na Slovensku má v současné době méně práce 43 procent podniků, v Česku to bylo 45 procent respondentů.

Výkon firem zůstává pod jejich kapacitami

Výkon stavařských firem zůstává v obou zemích pod jejich kapacitami. Největší pokles vytíženosti vykazují podle průzkumu společnosti z pozemního stavitelství, které se zabývá hlavně výstavbou budov. V Česku firmy využívají v současnosti 74 procent svých kapacit, na Slovensku dokonce jen 64 procent.

Růst prodejů očekávají stavební podniky v Česku i na Slovensku znovu od roku 2011. Slabší slovenské firmy mohou mít podle výzkumníků dokonce problémy s přežitím.

Čtvrtletní analýza stavu a vývoje slovenského stavebnictví je založena na telefonických strukturovaných rozhovorech s vybraným vzorkem 70 stavebních podniků. V případě tuzemského stavebnictví se průzkumu účastnilo 100 stavebních firem.

Rozhovory se na Slovensku uskutečnily na začátku února, v Česku počátkem ledna. CEEC Research průzkumy uskutečnila ve spolupráci se slovenskou a českou pobočkou KPMG a firmami Ipsos Tambor, Rigips a Phoenix-Zeppelin.