Během roku se v něm může vzdělat až 20 000 zaměstnanců společnosti i jejích dodavatelských firem.

Centrální vzdělávací středisko OKD, které se nachází v areálu Dolu Darkov na Karvinsku, je v provozu od loňského září. Společně s pobočkou v Dolu Paskov má kapacitu téměř 400 lidí. Do 17 učeben vybavených interaktivními tabulemi nejčastěji usedají lidé z dělnických profesí - například při pravidelných školeních, rekvalifikačních kurzech či při úvodním zaškolení nováčků.

Od ledna kurzy pro kombajnéry a další důlní specialisty

"Od ledna jsme nově zahájili výuku odborných kurzů, například kombajnér, důlní lokomotivář a automatikář; báňským úřadem máme aktuálně schválen i kurz pro střelmistry," řekl vedoucí střediska Eduard Folwarczny. Tím, že OKD už nemusí posílat své zaměstnance na externí kurzy, ušetří řádově milióny korun.

V letošním roce středisko uspořádá také rekvalifikační kurz pro hornickou činnost v podzemí uhelného dolu. "Je to akreditační kurz schválený ministerstvem školství, který nahrazuje výuční list. Předjednaný ho už máme i s úřadem práce," řekl zástupce finanční a personální ředitelky Libor Dürrer. Dalším akreditovaným kurzem by měl být úpravář, pro OKD stěžejní profese při úpravě uhlí na povrchu.

Podle Dürrera by mělo nové středisko postupně zajišťovat až 95 procent všech vzdělávacích kurzů. Do jiných firem bude posílat své zaměstnance jen na vysoce specializované kurzy, například svářečské či jeřábnické.

Horníci se učí i jazyky a informatiku

Zaměstnanci se ve středisku zdokonalují také v cizích jazycích a práci s počítačem. V letošním roce chce OKD zavést pro všechny profese vzdělávání prostřednictvím e-learningu. Lidé v dělnických profesích budou mít vzdělávání přes internet kombinované s praktickou výukou. "Jedním z pilotních kurzů e-learningu bude etický kodex firmy. Ve druhé polovině roku chceme u vybraných kurzů zahájit ostrý provoz," řekl Dürrer.

Ve vzdělávacím centru vyučují zhruba dvě desítky školitelů, mezi nimi i Pavel Senft s jedenáctiletou praxí. "Dříve jsme museli vše pracně kreslit křídou, používalo se maximálně video. Zaměstnanci, zvyklí dělat, často na školeních usínali. V novém interaktivním prostředí mají větší zájem i pozornost. Projevuje se to v závěrečných testech, kdy prokazují více znalostí," popsal školitel.

Havířem až za pět let

Podle Dürrera trvá až pět let, než se zaměstnanec bez zkušeností stane horníkem. Po základním kurzu hornického minima následuje rok praxe s dohledem, poté kurz technologie ražení a dobývání. Po dalších dvou letech praxe ho čekají speciální kurzy. Až po jejich absolvování může dosáhnout nejvyšší kvalifikace, což je v hornictví například práce střelmistra či záchranáře.

V černouhelné společnosti loni pracovalo průměrně 14.331 vlastních zaměstnanců, což je meziročně o pět procent méně. Dalších 3400 lidí loni pracovalo v dodavatelských firmách. Průměrný měsíční plat horníků byl loni kolem 29.000 korun. Vlastníkem OKD je nizozemská společnost NWR, která patří evropské společnosti RPG Industries, jejímž spoluvlastníkem je finančník Zdeněk Bakala.