Vlna nezaměstnanosti se samozřejmě absolventů Vysokého učení technického (VUT) v Brně dotkla také, nezaměstnaných jsou však pouze 2%. Český statistický úřad (ČSÚ) přitom ke konci roku 2009 uvádí míru registrované nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 10,59 %. I to je zřejmě důvod, proč se více než polovina respondentů (53 %) domnívá, že by pro ně v současné době bylo obtížné najít si v případě ztráty zaměstnání nové místo.

Průměrný nástupní plat 21 000

Podíl absolventů, kteří si najdou práci ještě před dokončením studia, se od minulého šetření zvýšil o 7 % na současných 61 %. Velkou roli hraje i fakt, že 57 % studentů již v době studia vykonává kvalifikovanou práci ve svém oboru. Průměrný nástupní plat absolventů VUT je téměř 21 000 Kč.

Výzkum prokázal, že absolventi s kvalifikovanou pracovní zkušeností si rychleji hledají místo, vstupují do zaměstnání s vyšším nástupním platem a rychleji dosahují na manažerské pozice. Rok až dva po absolutoriu tak přibližně třetina absolventů VUT zastává manažerskou pozici.

Tomu odpovídá také jejich současný plat, průměrný dosahuje výše 27 000 Kč, což je bez mála o 5700 Kč více než podle ČSÚ činí průměrná mzda v Jihomoravském kraji (v období od ledna do září 2009). Nejlépe placení jsou stále informatici, jejich plat přesahuje částku 33 000 Kč.

Osm z deseti skutečně využívá kvalifikaci

Absolventi v zaměstnání plně uplatňují svou kvalifikaci – na pozici vyžadující vysokoškolské vzdělání jich pracuje osm z deseti. Dalším pozitivním zjištěním je, že celých 88 % respondentů zůstává při zahájení praxe u vystudovaného oboru.

Potřebu celoživotního vzdělávání si uvědomuje 82 % absolventů, přičemž 71 % udává, že by se rádi vzdělávali opět na VUT. Poměrně vysoký počet respondentů (41 %) projevil zájem o studium MBA, což je jedna z mnoha forem dalšího vzdělávání, které VUT nabízí.

Ukázalo se, že absolventi mají ke své alma mater velice kladný vztah – 93 % absolventů by v případě nové volby vysoké školy zvolilo opět VUT, 85% dokonce stejnou fakultu. Projevují navíc zájem o to být s univerzitou i po svém absolutoriu nadále v kontaktu, a to jak formou dalšího studia, které připouští osm z deseti absolventů, tak i prostřednictvím absolventského portálu.