Podle mluvčí asociace sester Ireny Pejznochové si polepšily sestry ve fakultních nemocnicích a státních zařízeních. Navýšení mezd naopak zatím nepocítily sestry z některých krajských a soukromých nemocnic. Z průzkumu vyplynulo, že 60 procent oslovených sester nedostalo žádné peníze navíc. Některé sestry pak získaly jednorázový příspěvek přibližně 2 000 korun.

Ankety ČAS se od 12. do 17. srpna zúčastnilo 89 zařízení z celé ČR, což představuje zhruba 3 000 sester. Podle Pejznochové hrozí, že neohodnocené sestry si začnou hledat práci v zařízeních, která na platech nešetří. "Máme přehled o zařízeních, která neplní své povinnosti vůči zdravotnickému personálu a diskutujeme další kroky," řekla Pejznochová. Sestrám prý nebudou doporučovat, aby měnily zaměstnavatele, zároveň jim v tom ale nemohou ani bránit.

Sestry pohrozily stávkou

Počátkem týdne vyhlásily stávkovou pohotovost sestry z krajských nemocnic na Královéhradecku. Místní odboráři tvrdí, že průměrný plat středního zdravotnického personálu je u nich nejnižší v zemi a pohybuje se kolem 20 000 korun, zatímco ve státní fakultní nemocnici je až o 7 000 korun vyšší.

V Česku je průměrný plat sestry v nemocnici 24 221 korun, ve fakultních nemocnicích, které se řídí státními platovými tabulkami, 27 000 korun, v akciových společnostech, kde tyto tabulky neplatí, 21 000 korun.

Vyšší plat by měly dostat všechny

Podle ministerstva zdravotnictví se mělo navýšení platů o 15 procent dotknout všech 81 000 zdravotních sester v České republice. Od 1. června rozhodla vláda o navýšení tarifních platů sester o 3,5 procenta; od 1. července pak o navýšení tarifních platů všech zdravotnických pracovníků o dalších 3,5 procenta.

Od začátku července se navíc zdravotní sestry a porodní asistentky posunuly v katalogu prací v platových třídách. Celkem měly dostat sestry přidáno 15 procent.

Na navýšení platů poskytují peníze zdravotní pojišťovny. Slíbily uvolnit částku 1,2 miliardy korun. Podle Šnajdra ministerstvo zdravotnictví nenese vinu na tom, že některá zařízení nezajistila navýšení platů sestrám. Ministerstvo prý pro to připravilo podmínky, zbytek je na krajích nebo na soukromých zřizovatelích zdravotnických zařízení. Většina zdravotnických zařízeních prý již v červenci obdržela zvýšenou zálohu určenou právě na platy sester.