"Je důležité, aby se čerství absolventi připravili na to, že nyní čeká na jedno pracovní místo na trhu mnohem více kvalitních uchazečů, než tomu bylo dříve. Zaměstnavatelé určitě zpřísní své podmínky pro výběr nových zaměstnanců a budou klást větší důraz na schopnosti, samostatnost a budoucí potenciál absolventa,“ uvedl partner KPMG ČR Pavel Závitkovský.

Výše mzdy a přátelský kolektiv, to jsou dvě nejvýznamnější kritéria, k nimž čeští studenti při výběru budoucího povolání přihlížejí. Na 69 procent budoucích absolventů považuje mzdu za rozhodně důležitý faktor a prostředí ve firmě vidí jako rozhodně důležité 62 procent dotazovaných. Neméně důležitým faktorem je i to, jací lidé v firmě pracují a jaké panují vztahy na pracovišti.

Důležitý je kariérní růst

Studenti si zároveň stále více uvědomují význam dlouhodobého zaměstnání a dalšího vzdělávání. Velký důraz kladou na možnost kariérního růstu. Tu považuje za spíše důležitou a rozhodně důležitou celkem 85 procent dotazovaných. Čím jsou pak studenti blíže k okamžiku, že se musí rozhodnout o svém budoucím zaměstnavateli, tím větší váhu pro ně tyto dva faktory mají.

Významnou roli při rozhodování hrají u budoucích absolventů také benefity. Většina studentů ale vedle požadavku na zvýšení platu po zkušební době, upřednostňuje spíše "sociální“ benefity, jako je třeba kvalitní zaškolení. Jako velmi důležitý benefit studenti také uvádějí pracovní smlouvu na dobu neurčitou a přiměřené pracovní vytížení. V porovnání s dřívějšími průzkumy se už také mezi primárními benefity neobjevují osobní automobil či mobilní telefon.

Ačkoliv je pro většinu budoucích absolventů studium poměrně časově náročné, snaží se získat i pracovní zkušenosti. Nejčastěji se studenti věnují příležitostným brigádám (40 procent), s dlouhodobými brigádami má zkušenost 32 procent studentů a na částečný či celý úvazek pracuje 27 procent studentů.