Opatření, která by vedla k udržení zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, preferují zejména lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním (78 procent), dobře majetkově zajištění lidé (74 procent) a podnikatelé a živnostníci (75 procent). Volila by je i většina lidí se vzděláním bez maturity nebo průměrně zajištěných či důchodců (z této skupiny 63 procent).

Z hlediska stranických preferencí by nejčastěji opatření vedoucí k udržení a tvorbě nových pracovních míst preferovali stoupenci ODS (77 procent). Naopak relativně nejméně ve srovnání s příznivci ostatních stran (i když také většinově) podporují tato opatření příznivci KSČM (59 procent).

STEM od roku 1996 také pravidelně zjišťuje, kterému typu ekonomiky dávají lidé přednost. Více než třetina Čechů (37 procent) preferuje tržní ekonomiku s velmi silnou kontrolní funkcí státu. Tržní ekonomiku s minimálními zásahy státu by nyní preferovalo 26 procent lidí. Přibližně stejné procento by volilo sociálně tržní ekonomiku, kde stát vybírá vysoké daně a přerozděluje je ve prospěch chudých a sociálně potřebných. Asi desetina lidí stabilně upřednostňuje typ řízené ekonomiky moderního socialistického typu.