Nečas dodal, že zatím jde o jeho názor, který ale zřejmě získá širší podporu. Podle něj by teoreticky mohla nastat situace, kdy by člověk mimo unii, případně jeho rodinný příslušník, měl na pracovním trhu lepší postavení než obyvatel některého z nových členských států Evropské unie. Některé ze starých zemí totiž vůči zájemcům o práci ze zemí, které do unie vstoupily teprve nedávno, stále uplatňují takzvaná přechodná opatření. Jde například o Německo či Rakousko.

Modré karty by svým držitelům měly zjednodušit možnost přesouvat se za prací i do dalších unijních zemí nebo usnadnit získání dlouhodobého povolení k pobytu. K tomu, aby mohl být do programu zařazen, bude uchazeč muset mít pracovní smlouvu, která mu zaručí alespoň na rok plat převyšující minimální mzdu v dané zemi. Podle informací by mělo jít o jedenapůlnásobek.

Důvody, proč EK k návrhu přistoupila, jsou zřejmě nejméně dva: jednak je třeba brát v potaz současné demografické trendy a zároveň reagovat na to, že některé jiné země už podobné systémy pro lákání kvalifikovaných pracovníků mají.

Evropa se stále citelněji potýká s nedostatkem pracovních sil v určitých oblastech, přičemž tento problém se bude podle předpovědí stupňovat. Odhaduje se, že v půlce století budou kvůli stárnutí populace v Evropě chybět miliony pracovníků, což zasáhne řadu sektorů. Třetina lidí v EU v roce 2050 bude starší 65 let, což bude mít zase dopad na penzijní systémy.