Česko mělo námořní flotilu naposledy v roce 1998, kdy byla prodána poslední loď dříve námořní flotily, která původně čítala 14 lodí. Svého času šlo dokonce o jednu z největších flotil vnitrozemského státu na světě. Jedna loď kotvila v Japonsku, jedna ve Spojeném království, sedm v Polsku, čtyři v Jugoslávii a jedna v NDR. Osudnou se české námořní flotile stala privatizace firmami kolem Viktora Koženého.

Brusel ovšem nyní české vládě zaslal takzvané odůvodněné stanovisko, které je posledním krokem před žalobou u soudu Evropské unie.

"Cílem směrnice je zlepšit obraz evropské námořní dopravy a přilákat do odvětví námořní dopravy mladé lidi," uvedla Evropská komise. Podle jejích představitelů měly jednotlivé členské státy EU převést příslušnou směrnici do svého národního práva do konce října loňského roku.

Čtvrteční hrozba Evropské komise částečně připomíná události z června loňského roku, kdy EU chtěla po Česku vybudování úřadu pro vyšetřování námořních nehod. Zvláštní situaci, kdy by Češi budovali úřad, který by neměl co na práci, se však podařilo zabránit a unie od tohoto požadavku nakonec ustoupila.