V ČR přibližně třetina respondentů uvedla, že během roku 2008 bude potřebovat více kancelářských ploch. Pouhých 7 % se domnívalo, že bude potřebovat méně prostor než v současnosti.

Většina zaměstnanců (64 %) by raději pracovala v oddělených než ve velkoprostorových kancelářích, přičemž jen 32 % zaměstnanců skutečně disponuje oddělenými místnostmi.

Pokud by se respondenti v České republice mohli rozhodovat o pronájmu nových kancelářských ploch, pak by mezi nejdůležitější faktory patřily energetické náklady, to, zda prostory poskytují příjemné a kvalitní pracovní prostředí a dostupnost parkovacích míst u nemovitosti. Podle nich otázky životního prostředí budou získávat stále větší důležitost.