Nezaměstnanost žen je v Praze na úrovni 2,7 procenta. Z dalších regionů se jí nejvíce přibližují britský region Cheschire (3 procenta) a nizozemský Zeeland (3,1 procenta). Prvenství Prahy je o to cennější, že v téměř třech čtvrtinách všech evropských regionů je nezaměstnanost žen vyšší než nezaměstnanost mužů.

Výhledy do budoucna jsou navíc optimistické - stav nezaměstnanosti žen se může v rámci celé ČR do budoucna dokonce ještě zlepšova. Výrazně tomu může napomoci, pokud se ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi (ODS) podaří prosadit návrh finančně zvýhodnit zaměstnavatele, kteří na částečný úvazek zaměstnají matky po rodičovské dovolené. Ty patří dlouhodobě do jedné ze skupin, jejichž umístění na trhu práce je komplikovanější.