Většina lidí si podle průzkumu také myslí, že by se mezi muže a ženu měly rovnoměrně rozdělovat i domácí práce.

Postoje k možnostem mužů a žen se od roku 2002 příliš nezměnily. Většina obyvatel souhlasí s tím, že ženy i muži by měli mít ve společnosti rovné postavení.

Nejvíce lidí (asi 92 procent) souhlasí s výrokem, že "každý člověk, muž i žena, by měl mít zaměstnání, které by mu zajistilo soběstačnost a nezávislost".

Ve finančním ohodnocení práce jsou podle průzkumu výrazně ve výhodě muži. O tom, že ženy mají menší možnost získat za stejnou práci stejný plat jako muži, jsou přesvědčeny asi dvě třetiny obyvatel.

Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání je podle 81 procent občanů pro muže i ženy stejná.

Většina dotazovaných si také myslí, že by se domácí práce měly rozdělovat tak, aby muži i ženy měli stejně volného času pro zábavu a odpočinek.

Obě pohlaví by také podle dotazovaných měla být rovnoměrně zastoupena v řídících funkcích.