Pro české zájemce o práci v Lucembursku od 1. května 2004 platilo přechodné opatření, které omezovalo volný pohyb pracovníků. Už letos na jaře k některým oborům lucemburská vláda zjednodušila přístup, ale teprve od 1. listopadu 2007 budou pro občany České republiky platit skutečně stejná práva, která umožňují státním příslušníkům jedné země EHS stejný přístup k zaměstnání v druhé zemi EHS, jaký mají občané tohoto státu.

Dosud platí, že občan České republiky, který nastupoval do zaměstnání v Lucembursku, musel mít pracovní povolení. Od listopadu odpadne povinnost žádat o toto povolení prostřednictvím ADEM (Administration de l´Emploi) a Ministre des Affaires étrangres et de l'Immigration. 

Povinná bude pouze registrace pro účely sociálního pojištění, tedy u lucemburského úřadu sociálního zabezpečení Centre Commun de la Sécurité Sociale, kterou by měl provést s pracovníkem jeho zaměstnavatel. Ve smyslu pracovněprávních, sociálních a mzdových podmínek je uvolnění lucemburského trhu práce skutečně převratné. 

Teprve nyní se ukáže, zda se čeští pracovníci setkají s opravdu rovným a férovým zacházením, které jim dosud měl zajišťovat právě ADEM. Čeští EURES poradci intenzivně nastalou novou situaci sledují a jsou připraveni uchazeče o zaměstnání v Lucembursku informovat o nových aktuálních pokynech, a pomoci jim při vyřizování nutných formalit.