Koktavost bývá často zdrojem anekdot, odehrávajících se při komunikaci v jinak běžných situacích v obchodech, bankách či na úřadech. Zdravým jedincům se můžou zdát úsměvné, ale lidem trpícím touto poruchou řeči zase tak humorné nepřipadají. Jejich koktavost jim často způsobuje značné problémy najít odpovídající uplatnění nejen ve svém oboru, ale vůbec v pracovním procesu.

Statistiku narůstající koktavosti prezentovala na veletrhu HospiMedica ředitelka občanského sdružení Logo Eva Neubauerová. Podle odborníků je důležité začít s odstraňováním problémů s koktavostí co nejdříve, jinak se stav dál zhoršuje.

Koktavost jako následek traumatu

Koktavost může člověka postihnout v každém věku, důvodem je většinou traumatická situace. Nejčastěji se problém objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem života. Pokud se začne s léčbou okamžitě, je úspěch podle odhadů Neubauerové osmdesátiprocentní. S přibývajícím věkem procento úspěšnosti klesá a problémy se prohlubují. Nejhoršími formami tak trpí dospělí.

"Člověk pak před větším množstvím lidí není schopen vůbec mluvit, problém mu dělá i telefonování. Zvednout telefon je pro takového pacienta skutečně nepředstavitelný stres," přiblížila Neubauerová. "U mladších jedinců se občas objevuje i šikana ve školách. Situace se však oproti minulosti zlepšuje, především v přístupu učitelů," podotkla ředitelka.

Kritickou skupinu tvoří muži

Koktavost je asi třikrát až čtyřikrát častější u chlapců a mužů. Její příčiny zatím nejsou zcela zřejmé, částečně je podle některých studií dědičná. Velkou roli také hrají problémy s dozráváním centrální nervové soustavy.

Odborníci zkoušeli nasadit léky, ale téměř bez úspěchu. Sdružení Logo používá speciální přístroj, takzvaný Logohelp. Pracuje na principu zpětné vazby. "Je to jako když se slyšíte v ozvěně telefonu. Člověka, který mluví plynule, to zaskočí a začne koktat. Pacienta s koktavostí to naopak žene v řeči dopředu," popsala Neubauerová.

Celkově je úspěšnost léčby asi padesátiprocentní. I u vyléčených pacientů se ale koktání může ve stresových situacích vrátit. Chvilkovou koktavostí pak trpí i lidé, u kterých se problém běžně neobjevuje; hlavně ti, kteří své řečnické schopnosti potřebují k práci.