Nový informační systém ISA má pomoci mladým lidem při rozhodování o budoucím vzdělání. Systém mohou využívat také rodiče, zaměstnavatelé a školy. Zájemci naleznou na internetových stránkách www.infoabsolvent.cz údaje ve čtyřech sekcích - volba škol a oboru vzdělání, absolventi na trhu práce, průvodce volbou povolání a problémy při studiu. 

"Novum projektu je v provázání informací o vzdělání s informacemi o uplatnění na trhu práce," sdělila Helena Úlovcová z NÚOV.  Kromě informací o počtu škol, nabízených oborech, přijímacím řízení, učebním plánu i profilu absolventa se mohou návštěvníci stránek dozvědět o nezaměstnanosti v konkrétních oborech nebo požadavcích zaměstnavatelů. 

S představou o zaměstnání pomůže i film

Především žákům základních škol jsou určeny filmové záběry z reálného pracovního prostředí, které nabízí konfrontaci reality a vlastních schopností. ISA se snaží také zabránit předčasnému odchodu jedinců ze vzdělávacího procesu. "Děti, které mají problém udržet se na škole, naleznou v systému rozcestník. Ten jim pomůže zrevidovat svoje schopnosti a nabídne možnosti, jak dále postupovat," uvedla Úlovcová.