Jde o denní studium, externí učitelé budou vyučovat v učebnách ve věznici, jak sdělil mluvčí věznice Ivan Suchý. "Absolventi školy budou umět pracovat na úseku přípravy pokrmů, nápojů, ale i zajišťovat obsluhu v ubytovacích zařízeních," uvedl Suchý.

Ojedinělý projekt je částečně hrazen ze státního rozpočtu a částečně ze soukromých zdrojů. Nyní je ke studiu přihlášeno 102 žáků ve třech třídách, kteří byli v případě zájmu o studium přemístěni do Vinařic i z ostatních věznic v republice.

"Zájem byl poměrně velký, původně jsme uvažovali pouze o dvou třídách, ale museli jsme přidat ještě jednu," řekl mluvčí.

Podmínkou je délka trestu minimálně 2 roky

Po úspěšném ukončení výuky odsouzení obdrží výuční list, při předčasném odchodu ze studia potvrzení o absolvování části výuky. Pokud někteří z projektu vlastní vinou vypadnou, budou posláni zpět do svých kmenových vězení. Do projektu byly vybrány osoby, jejichž délka trestu přesahuje dva roky.

Ve vinařické věznici bylo k dnešnímu dni 910 vězňů, kapacita zařízení je po nedávné rekonstrukci zvýšena na 885 osob. Až doposud se tam mohli odsouzení vzdělávat pouze v rámci povinných individuálních programů bez možnosti získat výuční list.