Tato forma pohovoru bývá mezi personalisty skutečně nejpoužívanější, proto je tedy vhodné být připraven právě na tento typ vstupního rozhovoru. Personalista s vámi většinou v úvodu nastolí přátelskou seznamovací atmosféru, nechá vás se rozpovídat a později přejde k přesně mířeným otázkám, které vyžadují jasně dané odpovědi. 

K části vzdělání očekávejte otázky typu: "proč jste si vybral právě tuto oblast studia" nebo "co vám toto vzdělání dalo". U uchazečů, kteří mají již delší profesionální praxi nebude na část vzdělání kladen takový důraz jako u absolventů nebo uchazečů s kratší profesionální praxí. 

U pracovních zkušeností budou zpočátku kladeny otázky otevřeného typu, týkající se náplně práce, motivace k dané práci a pracovních vztahů. Téměř jistě objeví další dotazy typu: " jaké byly konkrétní úspěchy na daném pracovním místě", "jak probíhal konkrétní projekt", "kdo byli vaši klienti" apod. 

V podstatě vždy přijde otázka, proč jste pracovní místo opustili. Měli byste odpovědět upřímně a pravdivě, ale tak, abyste se vyvarovali "pomlouvání" svého minulého zaměstnavatele. 

Nebuďte skromní, ale znejte své slabé místo

V části pohovoru o pracovních zkušenostech padne určitě nespočet dalších otázek, které vyplynou z rozhovoru. Zde doporučujeme Vaše odpovědi systematicky a stručně zaměřovat na hlavní náplň práce a uvést konkrétní příklady, případně i konkrétní úspěchy. Vaše odpovědi by měly vždy vyznít tak, aby bylo zřejmé, že jste společnosti byli po celou dobu užiteční. Přehnaná "vychloubačnost" však také není na místě.

Při odpovědích na otázky nebuďte přehnaně skromní. Určitě by neměla z vaší strany neměla padnout slova jako "já nevím", "to je jedno" apod. Pro uchazeče bývá nepříjemná otázka "jaké jsou vaše slabé stránky". Nikdo není dokonalý. Nějakou odpověď byste tedy měli mít připravenou. Personalista podle toho může posoudit, nakolik umíte být sebekritičtí.