Podpora se skládá z přímého peněžního grantu a z převodu pozemků za sníženou cenu. Komise dospěla k závěru, že podpora je v souladu s podmínkami pro regionální podporu velkým investičním projektům.

Neelie Kroesová, komisařka pro hospodářskou soutěž, se k tomuto rozhodnutí vyjádřila takto: "Jsem velice ráda, že mohu schválit podporu tak významného projektu, který přispěje k regionálnímu rozvoji a tvorbě pracovních míst v České republice".

Projekt továrny v Nošovicích je součástí rozsáhlého investičního projektu v automobilovém průmyslu, který by měl do roku 2011 vytvořit 4 400 nových pracovních míst (spolu s dodavateli Hyundai Mobis Automotive Czech, Dymos Czech Republic a českou dceřinou společností podniku Hyundai Hysco Co. Ltd, které se nacházejí v těsné blízkosti).

Projekt by měl podle očekávání přilákat řadu dalších investorů v oblasti automobilového průmyslu, a tak podpořit vytváření dalších pracovních míst i hospodářský rozvoj regionu. Zájemci o práci v nové továrně navíc rozhodně nemusejí mít obavy o to, že by je vytlačila levná pracovní síla z Východu.

"Vzhledem ke stále vysoké míře nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, nepředpokládáme, že by firma Hyundai prioritně volila zaměstnance z jiných zemí. Právě kvalifikovaná pracovní síla v tomto kraji byla jedním z faktorů, proč si investor vybral tuto lokalitu," říká Jaromír Radovský, generální manažer firmy pro lidské zdroje.

"Naše firma nabízí novým zaměstnancům celoživotní vzdělávací program včetně toho nejlepšího zaškolení v Koreji a jiných zemích. Zaměstnanci si v naší firmě mohou vybudovat svoji kariéru úplně od základů," dodává Radovský.