Česko si ponechalo možnost přijmout v případě ohrožení pracovního trhu ochranná opatření. Analýzy ale ukazují na to, že otevření tuzemského pracovního trhu pro Rumuny a Bulhary by nemělo zemi způsobit problémy.

"Obecně se dá předpokládat, že určité procento pracovníků z Bulharska a Rumunska otevření pracovního trhu v České republice využije," řekl ČTK Tomáš Rozsypal z poradenské společnosti Deloitte. Počet těchto pracovníků bude podle něj záviset i na podmínkách otevření pracovních trhů dalšími členskými státy EU. "Neočekáváme však masivní migraci za prací do Česka," dodal.

Příchozí občané těchto zemí zaplňují ta pracovní místa, která jsou Čechy obsaditelná jen velmi těžko, míní tajemník Unie malých a středních podniků Petr Víšek. Příchod kvalifikovaných pracovníků je podle něj třeba uvítat. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji v ČR je nutné připravit takovou politiku, která by účinně pomohla těmto zájemcům trvale se zde usadit a stát se českými občany.

"Hromadný příliv těchto pracovníků neočekáváme. Poptávka tady sice je, ale není tady pro ně vytvořeno odpovídající zázemí, například bydlení," uvedla mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Blanka Růžičková. Chybějící pracovní síly jsou prý v dělnických profesích, tradičně též ve stavebnictví. Chybí někteří řemeslníci a také absolventi středních průmyslových i technických vysokých škol. Některá odvětví pociťují nedostatek IT specialistů, poroste poptávka po lékařích a zdravotnickém personálu, podotkla.

Bulharsko a Rumunsko rozšířily evropskou pětadvacítku v lednu 2007. Trh práce jim z členských států uvolní Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Polsko a Slovensko. Omezení hodlají zavést Dánsko, Irsko, Lucembursko, Španělsko a Británie. Ve zbývajících zemích rozhodnutí ještě nepadlo.

Přístup na pracovní trhy ve většině starých členských států měli po rozšíření EU v roce 2004 omezený i Češi a ostatní občané nových členů. Nyní se mohou volně ucházet o místo v osmi starých a osmi nových zemích, další státy zjednodušily administrativní řízení.