Pracující u nás jsou totiž z minulosti jsou zvyklí na kanceláře, v nichž se mohou alespoň na chvíli "schovat" před zaměstnavatelem.

Pro management firmy je systém společné kanceláře ideální, protože může snáze dohlížet na pracovní morálku zaměstnanců. V těch však právě pocit nepřetržité kontroly může připomínat až kriminál, vyvolat v nich dojem, že jsou pod neustálým dohledem "dozorců," a že jsou jen jakési neosobní pracovní jednotky, sloužící k práci, bez práva na soukromí.

Podle psychologů bude ještě nějakou chvíli trvat, než si čeští zaměstnanci na open space zvyknou. Pokud tedy chtějí zaměstnavatelé přejít na open space, měli by o tom, dle rad odborníků, své zaměstnance informovat předem.

Rovněž je velmi důležité vytvořit "pracovní etiketu," kterou budou všichni, bez výjimek, striktně dodržovat. Hlasité telefonáty, družný rozhovor u šálku kávy nebo obědvání přímo u kancelářského stolu je v open space kancelářích tabu.

Na druhou stranu - pokud se tyto podmínky nastaví únosně všem a jsou dodržovány, systém otevřených kanceláří může přispět k větší soudržnosti zaměstnanců. Probrat pracovní problémy je totiž mnohem snazší s kolegou, sedícím metr či dva od vá,s než když se za ním musíte vypravit kamsi do kanceláře na druhé straně poschodí.

Vedení firmy by ale před zavedením velkoprostorových kanceláří mělo zvážit, zda se jim tento systém skutečně vyplatí. Ideální je například do firem, jejichž zaměstnanci spolupracují na témže projektu. Typickým příkladem takových prostor jsou nejrůznější callcentra. Pro lidi, vykonávající individuální úkoly, vyžadující větší dávku kreativity, je už otevřená kancelář vhodná mnohem méně.