Verdikt vynesli soudci Tribunálu, jednoho ze soudních orgánů Evropského soudního dvora (ECJ) v Lucemburku. Podle soudců existuje nebezpečí záměny mezi obrazovým a slovním označením Skype, jehož logo podle mohlo připomínat oblak, a slovní ochrannou známkou Sky. To je zároveň anglickým slovem pro "nebe".

Obrazový prvek, který tvoří logo Skype, podle Tribunálu "nezprostředkovává žádný koncept, s výjimkou případně konceptu oblaku". Mohlo by to tak prý zvýšit pravděpodobnost rozeznání prvku 'sky' v prvku 'skype', "protože oblaky se nacházejí 'na nebi' a mohou tak být snadno spojovány s výrazem 'sky'", stojí ve zprávě.

Microsoft se na soud v Lucemburku obrátil proto, aby napadl dřívější verdikt unijního Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Ten po námitce vysílací stanice z roku 2005 dospěl k podobnému závěru, totiž že vytváření značky Skype se až moc podobá brandingu Sky, aby Skype mohl dostat ochrannou známku s platností po celé EU.

Skype vznikl v roce 2003 jako firma nabízející bezplatné hlasové hovory a videopřenosy přes internet. V roce 2011 společnost koupil softwarový gigant Microsoft.