Návrh vychází ze zkušeností Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), podle jehož nařízení mají operátoři na samotný převod čísla čtyři pracovní dny, ale protahují to až na dva měsíce. Úřad už loni upozornil na to, že operátor nejprve nechá uplynout výpovědní lhůtu ke smlouvě s odcházejícím zákazníkem, a poté teprve převede číslo k novém provozovateli.

Novela by takovéto praxi měla zabránit. Do lhůty pro přenesení čísla by se už nesměla započítávat výpovědní lhůta. Telefonní číslo by mělo být podle návrhu převedeno k jinému operátorovi do čtyř pracovních dnů poté, kdy uživatel čísla o to požádal.

Možnost odstoupit od smlouvy

Předloha má také jednoznačně operátorům uložit, aby v případě jednostranné změny smluvních podmínek z jejich strany byly povinni o nich své zákazníky informovat, a to včetně možností odstoupit od smlouvy. Informován má být také ČTÚ.

Podle platného znění zákona jsou operátoři povinni informovat zákazníky přímo jen tehdy, pokud by změna smluvních podmínek zhoršila jejich postavení. Novela tak má zabránit tomu, aby výklad změn smluvních podmínek byl v rukou marketingových oddělení operátorů.

Návrh předložila desítka senátorů vládních stran, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Novela je podle nich nezbytná kvůli předloňské "protispotřebitelské" novele zákona o elektronických komunikacích, která znamenala výrazné posílení práv operátorů.