Ve výrazné většině sporů dal přitom úřad zapravdu operátorovi. Zatímco v 52 600 případech rozhodl ve prospěch poskytovatele, ve prospěch účastníka vydal 7800 rozhodnutí. Zbytek sporů skončil bez výsledku například úmrtím účastníka či zánikem firmy.

Vedle účastnických sporů musel úřad řešit i téměř 1800 stížností uživatelů, což je o tři procenta více než v roce 2010. "Příčiny zvýšení počtu stížností lze spatřovat jak v nárůstu počtu účastníků, v rozšíření nabídky služeb elektronických komunikací se snadnějším přístupem občanů k informacím, tak i ve zvyšování právního vědomí občanů," uvedl Malina.

Na konci roku si podle něj uživatelé více stěžovali na ceny a kvalitu služeb, což souviselo se zvýšeným mediálním zájmem a organizovanými protesty například na sociálních sítích. Stížnosti na cenu tvořily třetinu celkového počtu, počet stížností na přenositelnost mobilních čísel se pak zvýšil o více než polovinu.

Loni v listopadu vláda rozhodla, že od roku 2013 přejdou kompetence o rozhodování účastnických sporů o vyúčtování volání z ČTÚ na soudy.