Historie počítačové myši se počítá od roku 1961. Během konference si Dr. Douglas C. Engelbart ze Stanfordského výzkumného institutu (SRI) vytáhl poznámkový bloček, který nosil v náprsní kapse, a načrtl obrázek zařízení, jež by lidem umožnilo fyzickou interakci s CRT obrazovkou počítače. Později v roce 1962 toto zařízení popisuje jako ukazovátko ve své práci „Umocnění lidského intelektu: Rámcový koncept.“

Prototyp myši

Prototyp myši

FOTO: Bootstrap Institute

Bill English, vedoucí konstruktér v Engelbartově výzkumném středisku Augmentation Research Center (ARC) v rámci Stanfordského výzkumného institutu (SRI) vytvořil prototyp první počítačové myši v roce 1964. Původní myš byla vyřezána z kusu dřeva a obsahovala kolečko, které převádělo pohyb zařízení na posun kurzoru na obrazovce.

Zařízení mělo jedno červené tlačítko na horní straně a kabel vycházející z její zadní části a kdosi v Engelbartově laboratoři poznamenal, že vypadá jako myš. Pojmenování se uchytilo. Do dnešního dne si nikdo nevzpomněl, kdo konkrétně myš takto pojmenoval jako první.

Roku 1967 Engelbart podává patentovou přihlášku s názvem „Ukazatel X-Y polohy pro zobrazovací systém“. Široké veřejnosti byla počítačová myš poprvé ukázána v roce 1968. Během události, která je často označována jako „Matka všech prezentací“, představil Engelbart a jeho 17 kolegů ze SRI 90minutovou demonstraci pro veřejnost na konferenci Fall Joint Computer Conference v San Francisku.

Kromě myši tento tým dále představil hypertext, objektové adresování, dynamické propojování souborů a spolupráci dvou lidí přes sdílenou obrazovku, kteří komunikovali slovem i obrazem přes síť.