"Jeho jménem a pod jeho oficiální adresou komunikuje neznámá osoba se všemi partnery, kancelářemi parlamentů všech členských zemí Evropské unie, jakož i řídícími pracovníky odpovědnými za oblast mezinárodní spolupráce v rámci parlamentů Evropské unie," informovala kancelář slovenské Národní rady.

V prohlášení také oznámila, že celou situaci považuje za útok na bezpečný chod parlamentu a snahu o mezinárodní diskreditaci Daniela Guspana. Kancelář uvedla, že vzniklou situaci ohledně e-mailů začala řešit s policií i s parlamenty členských států EU.

Guspan se dostal do centra pozornosti v dubnu, kdy vyšlo najevo, že vydal nařízení, na jehož základě pracovníci parlamentu museli otevírat vybrané dopisy adresované poslancům a některé zásilky jim ani nepředat. Opozice to označila za porušení ústavou chráněného listovního tajemství. Když se aféra dostala na světlo, Guspan platnost kontroverzních částí nařízení pozastavil.