Anonymous zveřejnili na internetu jména, pracovní pozice a emailová a telefonní spojení mnoha zaměstnanců amerického statistického úřadu. Po sérii úniků citlivých dat z amerických vládních agentur jde o další připomenutí nutnosti zabezpečit systémy před neoprávněným přístupem a chránit data pro případ, že přes všechnu snahu přece jenom dojde k jejich úniku.

Únik dat z amerického statistického úřadu je nepříjemný, protože tyto instituce ke své práci potřebují důvěru. Pokud totiž veřejnost a firmy nevěří, že poskytnutá data budou použita pouze ke statistickým účelům, může to vést ke zkreslení výsledků šetření.

Veřejnost je v současné době extrémně citlivá na úniky citlivých dat: je to totiž jen pár týdnů, co došlo k bezprecedentnímu úniku těch nejtajnějších dat z americké vládní personální agentury (United States Office of Personnel Management, OPM). Pro připomenutí: neznámí hackeři se zmocnili mimo jiné vyplněných 127stránkových dotazníků žadatelů o bezpečnostní prověrky. Panují obavy, že tato data budou využita například k vydírání; může totiž jít o informace, které o dotyčném neznají ani jejich nejbližší.

Protest proti transatlantické dohodě 

V porovnání s kauzou OPM je útok Anonymous méně závažný: podle tvrzení statistického úřadu jde o data získaná od externích subjektů, zatímco klíčové systémy s citlivými daty údajně ani nebyly ohroženy, natož aby z nich unikla jakákoli data. Osobní údaje, uniklé ze statistického úřadu, by však mohly být zneužity – například k cíleným phishingovým útokům (tzv. spear phishing).

Anonymous se k útoku přihlásili a rovnou zveřejnili linky na získaná data. Tvrdí, že jde o protest proti transatlantické dohodě, která má odstranit bariéry ve vzájemném obchodu mezi USA a Evropskou unií. Podle Anonymous však tato dohoda povede ke ztrátě americké suverenity a ke ztrátám pracovních míst v americké ekonomice.