Osmdesátá léta a zákeřné počítačové programy, jejichž primárním cílem není okrádat uživatele počítačů, ale spíše si z nich tropit šašky, se vracejí.

Tezi potvrzuje objev viru W32/Hoots-A, který je zaměřen spíše na jednu společnost a její interní síť tiskáren. Pisatel programu totiž věděl, kdy tiskárny zpracovávají jednotlivé požadavky a jim také přizpůsobil funkci svého softwaru. 

Virem W32/Hoots-A napadený počítač zasílá výstupním zařízením požadavek na vytištění sovy spolu s popiskem "O RLY?". Fráze O RLY je zkratkou "Oh really" (skutečně), která je hojně používá na internetu. Často ji také doprovází obrázek tohoto nočního ptáka:

Grafická podoba fráze O RLY často používané v internetové komunikaci. FOTO: Athalien

"Nejedná se o práci profesionálního pisatele virů. Mnoho autorů zhoubných programů kóduje své programy tak, aby byly hůře odhalitelné. V tomto případě se tak nestalo. Počítačový virus je také napsán v softwaru Visual Basic, což je rovněž velice nezvyklé. Avšak tento prográmek je přizpůsoben k tomu, aby pracoval ve specifické síti, která spojuje na 40 různých tiskáren," uvedl Graham Cluley, technologický konsultant bezpečnostní firmy Sophos.

"Z toho lze jednoduše vyvodit, že tento malware (MALicious softWARE - škodolibý program) byl vytvořen pro určitou organizaci a že jeho tvůrce musel znát jejich IT infrastrukturu," dodal Cluley.