První certifikační autorita podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele Petra Budiše cenu podstatně měnit nehodlá. Obchodní ředitel Martin Škorpil řekl, že firma vydává kvalifikované certifikáty k elektronickému podpisu především velkým organizacím v rámci komplexních řešení, kde je jejich cena zcela odlišná od ceníkových 752 korun, platných pro jednotlivce. Srovnávat obě služby, které se liší podmínkami poskytování i obsahem, jen podle ceny, by podle něj bylo zavádějící.

Elektronický podpis slouží ke komunikaci s úřady

Elektronický podpis je možné využít ke komunikaci se státními úřady přes internet, například k podávání daňových přiznání či komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení.

Pošta nejprve kvalifikované certifikáty k elektronickým podpisům nabídne v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni a Pardubicích. K 1. prosinci by to již mělo být 70 bývalých okresních měst. Během dalších dvou let se počet výdejních míst podle zájmu rozšíří na zhruba 400 pošt.

Pro udržení nynější ceny pošta počítá s tím, že o certifikát během pěti let projeví zájem kolem 100 000 uživatelů.

O vydávání podpisu usiluje i společnost eIdentity, která převzala řešení od firmy KPNQwest a nyní vydává nezaručené certifikáty například pro banky.

V roce 2006 by měly státní úřady přijímat e-maily

Velký zájem o elektronický podpis lze podle místopředsedy dozorčí rady pošty Ondřeje Felixe očekávat v říjnu, kdy by měl vstoupit v účinnost zákon o finančních konglomerátech, podle kterého budou účetně uznatelné i daňové doklady v elektronické podobě a který umožní vést celou agendu k DPH elektronicky. V té chvíli elektronický podpis získá stovky tisíc potenciálních uživatelů z řad podnikatelů, dodal.

Vedle podpisu bude pošta nabízet i elektronické značky, které označují zprávu automaticky, bez zásahu označující osoby. Zatímco elektronický podpis může vytvářet pouze konkrétní fyzická osoba, elektronické značky slouží i osobám právnickým nebo úřadům.

Do roku 2006 by měly státní úřady a obce přijímat elektronická podání, doručovat písemnosti na elektronické adresy a v elektronické podobě vydávat i správní akty.