Až na chvostu žebříčku se v průzkumu umístily obavy z nebezpečného chování zaměstnanců (14 procent). Jde například o stahování pirátského obsahu do počítače a zneužívání firemního majetku (osm procent) pro soukromou potřebu.

"Zaměstnavatelům nejvíce vadí špatné hospodaření. Ať už jde o pracovní čas zaměstnanců nebo zbytečné nákupy majetku. Z našeho posledního průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci denně promrhají 65 minut na počítačích či mobilech. Připraví tak zaměstnavatele každoročně o jeden měsíc práce. Ti se proto monitoringem snaží dostat situaci pod kontrolu," uvedl Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion.

Překvapením průzkumu jsou obavy z kontrol, které by mohly firmu postihnout. "Více než policie nebo finančního úřadu se některé firmy nad 200 zaměstnanců obávají kontrolních auditů ze strany dodavatelů softwaru. Audity totiž mohou odhalit porušení licenčních podmínek, a to je vystavuje riziku úhrady vysokých smluvních pokut," dodal Hnízdil.

Větší firmy jsou auditovány různými dodavateli softwaru jednou a někdy i dvakrát ročně. Mezi výrobce softwaru, kteří audity provádějí nejčastěji, patří firmy Microsoft, Oracle, SAP či IBM.