Podle Point Topic byla jubilejní broadbandová přípojka vytvořena pravděpodobně v Číně. Použité technologie pro připojení se v jednotlivých světadílech liší. Zatímco na americkém kontinentu převládá kabelové připojení, v Africe je to metalické vedení, v Evropě mají největší podíl kabelové a telefonní sítě a v Asii ze čtyř pětin převládají sítě optické.

V České republice je podle údajů ČTÚ zhruba 3,15 miliónu pevných přípojek. Vede přitom bezdrátové Wi-Fi s podílem 34,5 procenta. Následuje metalické připojení xDSL s 27,8 procenta a třetí je kabelový internet s 18,7 procenta.