Děti z této skupiny strávily denně v průměru před obrazovkami 3,6 hodiny. Ke zdravému režimu, který doporučují kanadští zdravotničtí odborníci, patří méně než dvě hodiny u obrazovek, devět až 11 hodin spánku a nejméně hodina fyzické aktivity. Poslední kritérium splnilo jen 18 procent dětí ze sledované skupiny.

Celá skupina se podrobila poznávacím testům sestávajícím ze slovních a paměťových úkolů a z testů reaktivity a koncentrace. Prokázal se velmi úzký vztah mezi poznávacími schopnostmi na jedné straně a časem stráveným spánkem a u elektroniky na druhé straně. Fyzická aktivita nemá na kognitivní stav dětí tak přímý vliv, zato ovlivňuje jejich stav zdravotní.

Ve skupině se do všech tří doporučení vědců vešel pouze jeden malý Američan z 20, tedy pět procent. Téměř třetina (29 procent) nesplnila ani jedno ze tří doporučených kritérií – dostatečný spánek, rozumný čas u elektroniky a pohyb. Pouze polovina dětí (51 procent) spala dostatečně dlouho, 37 procent jich u obrazovek trávilo méně než dvě hodiny a 18 procent se pohybovalo aspoň hodinu denně.