Loni prodejci nejvíce používali nekalé obchodní praktiky a neinformovali o uplatnění reklamace. Neuváděli také informace, které jim od února 2016 ukládá zákon, kdy spotřebitel musí být seznámen o subjektech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

"Vysoký poměr zjištěných nedostatků vyplývá především ze skutečnosti, že pozornost inspektorů ČOI byla zaměřena na problémové internetové obchody, na jejichž praktiky a chování upozorňovali spotřebitelé, kteří se v průběhu celého roku na ČOI obraceli," řekl ředitel inspekce Mojmír Bezecný.

Lze tedy podle něj předpokládat, že nejde o celkový stav elektronického obchodování v ČR.