Video dnes nenahrávají jen bezpečnostní kamery, ale i mobilní telefony každého z nás. Někteří policisté dokonce nosí malé kamerky přímo na uniformách, uvádějí stránky bbc.com.

Videozáznamy se tak stále častěji objevují u soudů jako důkaz a mohou se pustit i zpomaleně, aby se přítomní dokázali v chaotickém dění zorientovat. Jenže právě zde by mohl nastat problém – když se totiž záznam spustí zpomaleně, udělují se na jeho základě přísnější tresty než při běžné rychlosti videa.

„Zásadním momentem většiny vražd je, zda pachatel zabíjel úmyslně, či nikoliv,“ uvádí zmíněný web. Když video běží zpomaleně, připadá nám, že viník měl více času na přemýšlení, a svůj čin si tak důkladně rozmyslel. Potvrdila to i skupina dobrovolníků, kteří si zahráli na porotce a sledovali záznam loupežného zabití.

Pravděpodobnost, že padne verdikt předem promyšlené vraždy, byla u lidí pozorujících zpomalený záznam 3,42krát vyšší než u diváků běžného videa. Porotci by tak měli být ve svém rozhodování opatrní – snadno mohou zločincům přisoudit více času na přemýšlení, než kolik ve skutečnosti měli.

Kamery toho o lidech prozradí víc, než si myslí

Kamery jsou v dnešní době nedílnou součástí řady obchodů. Řada z nich přitom není určena pouze k hlídání zboží před zloději, inteligentní systémy dokážou nákupy doslova řídit. O zákaznících toho navíc prozradí víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

Typicky jsou takovéto systémy využívány k počítání lidí, o což se obvykle stará kamera umístěná u vchodu. Pokud je připojena k pokladně, manažer prodejny má díky speciálnímu obslužnému softwaru přesný přehled o tom, kolik lidí a co přesně nakoupili. Tímto způsobem se má hodnotit především atraktivnost nabídky.

Stejně tak ale mohou inteligentní systémy ovlivňovat dění v prodejně. Například jeden tuzemský velkoobchodní řetězec používá kamery nejen k počítání množství lidí, kteří vstoupili do obchodu a odhadování jejich průměrné doby nákupů, ale systém také dává manažerovi signál k otevření nové poklady. Kamery totiž také dokážou měřit délku jednotlivých front. [celá zpráva]