Britským úřadům vadí především fakt, že se experiment uskutečnil bez vědomí samotných uživatelů. Jak konkrétně bude vyšetřování probíhat, však zatím regulátoři neuvedli.

Pokus probíhal na skupině předem vytipovaných uživatelů po dobu jednoho týdne. Pomocí speciálně vytvořeného algoritmu se přesně 689 003 lidem zobrazovaly filtrované příspěvky jejich přátel, sledovaných uživatelů i stránek – části skupiny pouze ty kladné a zbytku ty záporné.

Velmi nám záleží na emociálním dopadu Facebooku na lidi.vedoucí experimentu Adam D. I. Kramer

To údajně dokázalo, jak moc okolí ovlivňuje naši náladu. Čtením podobných zpráv lze totiž podle výzkumníků ovlivnit i to, co oni sami budou psát. Jednoduše pokud budou číst pozitivní zprávy, budou sami pozitivní vytvářet, a naopak.

I přes vlnu nevole mezi uživateli a zahraničními komentátory vedoucí experimentu Adam D. I. Kramer tvrdí, že celý experiment probíhal s nejlepšími úmysly. „Důvodem, proč jsme tento výzkum dělali, je, že nám velmi záleží na emociálním dopadu Facebooku na lidi, kteří jej používají,“ podotkl Kramer.

Výzkumy se zaměřují na uživatele Facebooku velmi často. Zatím nikdy se však v rámci experimentu nikdo nepokusil ovlivňovat samotné uživatele.