S povinnou výukou informatiky začínají dvě procenta škol hned v první třídě. „Výuka počítačů je samozřejmostí v 5. a 6. třídách, kde ji má pro žáky jako povinný předmět 91 % dotázaných škol. Od sedmé třídy povinná výuka postupně klesá – v 8. a 9. třídě ji mají děti předepsanou jen v 50 % ZŠ – a žáci si ji zde mohou zvolit jako volitelný předmět,“ uvedl Michal Nosek, specialista výzkumu trhu ve společnosti Seznam.cz.

Všechny školy jsou dnes již vybaveny učebnou s internetovým připojením. Tím je vybavena i polovina běžných tříd a knihoven. Nutno podotknout, že přístup není neomezený. „Přístup k počítačům je pro děti často různě limitovaný. Skutečně neomezený přístup k internetu, například na zkrácení dlouhé chvíle nebo o přestávkách či pauzách na oběd, mají žáci ve třetině škol,“ komentoval výsledky průzkumu Nosek.

Počítačové učebny jsou dnes již samozřejmostí.

FOTO: Seznam.cz

Na druhém stupni se žáci učí i tvorbě webových stránek.

FOTO: Seznam.cz

Samy děti berou hodiny informatiky jako důležitý zdroj informací o světě počítačů a internetu. „Toto tvrzení platí obzvlášť pro rok, kdy s informatikou jako předmětem začínají. Kladné hodnocení bylo zaznamenáno i u vyšších ročníků. Pouze 14 % deváťáků tvrdí, že většinu probírané látky už zná. Naopak většina se naučí něco nového a 20 % se nových věcí dozví dokonce spoustu,“ podotkl specialista výzkumu trhu ve společnosti Seznam.cz.

Vyhledávání není problém

Vyhledávat na internetu a hrát počítačové hry není pro žáky čtvrté třídy žádný problém. „Ve 4. třídě umí posílat e-maily 58 % dětí, v 6. už 79 %. Pomaleji si děti osvojují hledání v mapách nebo práci s MS Office,“ řekl Nosek.

Jen desetina dětí míní, že většinu učiva informatiky již znají.

FOTO: Seznam.cz

Prostor v hodinách učitelé věnují samozřejmě také výuce internetové bezpečnosti. 31 % z nich uvedlo, že jedním ze zdrojů je pro ně projekt společnosti Seznam.cz – Seznam se bezpečně. Někteří také používají informace ze stránek bezpecnyinternet.cz.

Průzkumu se účastnily dvě stovky učitelů a více než 3500 žáků 4. a 9. tříd. Kompletní výsledky naleznete na stránkách Seznam.cz Výzkumníku.