„Z průzkumu vyplývá, že nejčastěji si Češi pouští hudbu z počítačů či tabletů. Odpověď ‚pouštím si často‘ zvolilo u tohoto způsobu 62 % dotázaných. Možná je trochu překvapující, že na druhém místě se umístilo rádio, které si pouští často 51 % zúčastněných. Na třetím místě se umístil mobilní telefon s 33 %,“ uvedl Michal Nosek, specialista výzkumu trhu společnosti Seznam.cz.

Jaké zařízení lidé upřednostňují k poslechu hudby

Jaké zařízení lidé upřednostňují k poslechu hudby

FOTO: Seznam.cz

Naopak venku používá mobilní telefon k poslechu hudby téměř polovina dotázaných. „Překvapením je, že celých 37 % dotázaných hudbu venku vůbec neposlouchá. Éru minulých let si při poslechu muziky z walkmanů a discmanů připomíná 1 % zúčastněných. V domácnostech lidé hudbu poslouchají především pomocí počítačů (51 %) a z rádia (31 %),“ konstatoval Nosek.

Doma vedou počítače, venku mobilní telefony

Doma vedou počítače, venku mobilní telefony

FOTO: Seznam.cz

Data vychází z nástroje nazývaného Výzkumník. Jeho prostřednictvím se mohou lidé podílet na mapování webu i sdělovat nápady na to, co jim na internetu chybí. Zástupci české portálové jedničky touto cestou zároveň získají zpětnou vazbu na své služby. [celá zpráva]