"České děti jsou v celé Evropě výjimečné tím, že chodí na internet, aby se tam seznámily," upozornil Vichtera. Takových dětí je prý až 50 procent, přičemž přístup k internetu má naprostá většina žáků. Vichtera také uvedl, že současné děti jsou takzvaní digitální domorodci a nemají při pohybu ve virtuálním prostoru téměř žádné zábrany. Neuvědomují si tak potenciální nástrahy a rizika jako je kyberšikana, dětská pornografie nebo stránky propagující extremistická hnutí.

Míra kontroly ze strany rodičů s rostoucím věkem jejich dětí výrazně klesá.Petr Megela, Ipsos

Kvůli existujícím rizikům se rodiče snaží aktivity svých dětí na internetu hlídat. Nejvíce českých rodičů, 68 procent, spoléhá na stanovování pravidel pro bezpečné používání internetu. 64 procent rodičů se své děti snaží hlavně vzdělávat v oblasti možných rizik. Fyzickým dozorem tuto oblast řeší 31 procent rodičů a 10 procent využívá speciální software.

„Míra kontroly ze strany rodičů s rostoucím věkem jejich dětí výrazně klesá. Například dvě třetiny desetiletých dětí již užívají internet zcela bez dozoru. Paradoxně právě tyto děti jsou na internetu ohroženy nejvíce, protože jejich zvídavost je kombinována s již slušnými uživatelskými dovednostmi, naopak schopnost kritického úsudku a regulace vlastního chování na internetu u těchto dětí ještě plně rozvinuta není,“ uvedl Petr Megela z agentury Ipsos.

Kyberšikanu zažilo každé desáté dítě

Navzdory všemu ale podle loňského průzkumu společnosti Aisis zažilo každé desáté dítě za poslední půlrok kyberšikanu. Ta se od klasické šikany liší hlavně tím, že už není skrytá. Malí násilníci si týrání nebo zesměšňování spolužáka či učitele natáčejí a zveřejňují například na sociální síti Facebook. Do kyberšikany patří také posílání urážlivých SMS.

Rezervy v prevenci proti rizikům na internetu přiznalo i ministerstvo školství. Martin Krejza z ministerstva na úterní konferenci uvedl, že metodický pokyn pro učitele ohledně šikany je z roku 2004 a pojem kyberšikana se v něm vůbec nevyskytuje. Tento dokument je prý proto třeba obnovit. Kromě novinek v předcházení rizikům nových médií prý školy také vyučují etickou výchovu, kde žáci diskutují o tom, co je správné a proč by neměli nikomu ubližovat.

Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou nebo zneužitím osobních dat.