Sama Telefónica O2 v současnosti tzv. naked (nahé) ADSL nenabízí. Zákazník si tak může ADSL pořídit, jen pokud platí měsíční paušál pronájem a telefonování z linky.

"Naked ADSL není pro zákazníky tak výhodné, jak se může laikům zdát. Klíčovou část ceny za hlasový tarif tvoří náklady na přístupové vedení, které by se jinak musely promítnout do ceny naked ADSL," řekl mluvčí O2 Martin Žabka.

Místo samotného ADSL nabízíme zákazníkům balíčky, obhajuje se O2

Cena naked ADSL by se podle něj příliš nelišila od ceny nejlevnějšího hlasového tarifu plus ADSL, proto jde firma raději cestou balíčků, které kombinují dvě nebo tři služby. Úřad nedávno prověřoval situaci na trhu vysokorychlostního internetu a dospěl k názoru, že trh není zcela konkurenční.

Dominantnímu operátorovi, kterým je Telefónica O2, proto uloží některé povinnosti, které mají situaci na trhu zlepšit. Ceny ale regulovat nechce. Telefónica O2 v současnosti eviduje kolem 590 000 přípojek ADSL. Z toho kolem 60 000 přípojek přeprodává ostatním operátorům.