V současnosti státy prodej her nezletilým regulují samy. V řadě zemí jej upravuje speciální legislativa, nikoliv však v České republice. Jedinou úpravou je takzvaný systém PEGI, který na krabici s hrou vyznačuje vhodnost výrobku pro určité věkové skupiny. Stejný systém se v současnosti používá zhruba ve 20 členských státech unie.

"Vyzývám členské státy a průmysl, aby upravily prodej videoher v obchodech tak, aby byla bezpodmínečně respektována ochrana mladistvých," řekla dnes eurokomisařka pro informační společnost Viviane Redingová. Podle komise jsou úpravy třeba, protože je veřejné mínění znepokojeno agresivním chováním způsobeným videohrami, které se projevilo například přestřelkou loni v listopadu v jedné z finských škol. I po tomto incidentu ovšem členské státy přistupují k zákazu prodeje některých her zcela výjimečně.

Zatím tak učinily pouze čtyři země - Německo, Irsko, Itálie a Velká Británie. Zřejmě největší kontroverzi vyvolala počítačová hra Manhunt 2, která se nechvalně proslavila mimořádnou brutalitou a vysloužila si v některých státech zákaz. Prodej videoher zažívá v unii dynamický růst. V současnosti již vytváří zisky odpovídající polovině zisků z hudebních nosičů a přesahuje zisky kinosálů v Evropě. V letošním roce by měl zisk celého odvětví činit zhruba 7,3 miliardy eur, tedy více než 180 miliard korun.